نگار سلیمیان متولد 1362 زرین شهر اصفهان، لیسانس ریاضی، مدرس هنر و ریاضی، فعالیت در زمینه های نقاشی و موسیقی.

نگار سلیمیان از سال 1382 فعالیت هنری خود را به طور جدی از طریق کلاسهای آزاد هنری نزد اساتیدی همچون محمود براتی، عباس بهنیا وجواد دادخواه آغاز کرد. وی تاکنون در 4 نمایشگاه گروهی و فردی شرکت داشته است.

او علت گرایش به هنر را علاقه ی شخصی میداند.

طرح های نگار سلیمیان الهام گرفته از طبیعت است چون به جستجو در طبیعت معتقد است و می گوید همه چیز از طبیعت شروع می شود تا به جایی بالاتر برسد. همچنین دید هنری خود را از دیگر هنرمندان متفاوت می داند و از موقعیت کنونی خود راضی است. وی بیشترین سبکی که کار می کند رئال است.

حرف آخر: به امید آینده......(پیشرفت، به اوج رسیدن، بیان بیشتر احساسات خودم)