مریم وحیدی متولد 1354 اصفهان، فارغ التحصیل رشته مامایی، مربی آموزش هنری و مدیر آموزشگاه.

مریم وحیدی فعالیت هنری خود را از 12 سال پیش نزد اساتیدی چون خانمها بنیادی، زواره ای، جهرمی زاده، امیریان به صورت جدی آغاز کرد.

وی تاکنون در بیش از 30 نمایشگاه فردی و گروهی شرکت داشته است.

مریم وحیدی علت گرایشش به این هنر را علاقه شخصی می داند.

سبک های کاری وی مدرن و سنتی و کلاسیک هستند و بیشترین سوژه هایی که تاکنون کار کرده است هفت سین و قاب آینه می باشد.

مریم وحیدی علت تفاوت آثارش با سایر هنرمندان را سادگی و ارزانی اش میداند.

حرف آخر: دوست دارم بگم از کارهای هنری در اصفهان بیشتر استقبال و حمایت شود و مردم از کارهای هنری دیگران عکسبرداری و کپی نکنند!

من اعتقاد دارم آدم با پشتکار به هرچی دوست داره میرسه.