1- نام و نام خانوادگی :  علیرضا حسین زاده                                2- تاریخ تولد :  1340                

 

3- رشته تحصیلی: دیپلم ریاضی فیزیک                                             4- شغل : عکاس

        

5- نوع فعالیت هنری : عکاسی در گردشگری هایم در ایران

 

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  از اوایل دهه 60

7 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟  بیشتر اساتید من تجربه و مطالعه است

8- تا حالا نمایشگاه فردی یا گروهی داشتید؟  بله آلمان ، چین ،  مالزی ودبی و لبنان و...

 9- علت گرایش تون به این هنر چی بوده؟   علا قه وعشق به خدا

10- طرحهایی که می زنید ازچی الهام می گیرید ومعمولا چه سبکی کارمی کنید؟

 از قرآن وسبک رئال

11- به نظر خودتون به نقطه ای ازهنر که دوست داشتید رسیده اید؟

 نرسیده ام و نخواهم رسید چون بی پایان است    

12- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد؟   خیر

13- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند؟  

قرآن و مفاتیح وحافظ

14- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید؟

ایران را به دنیا به زیبا ترین شکل ممکن معرفی کنم

 

 

تاریخ مصاحبه :   9 /12 /1391