1- نام و نام خانوادگی : مهشید السادات میر سیفی نژاد        2- تاریخ تولد : 29 /6 /1371

 

3- رشته تحصیلی:عمران                 4- شغل: دانشجو                    5- نوع فعالیت هنری : نقاشی

 

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟   از 11سالگی

7- تا حالا نمایشگاه فردی یا گروهی داشتید؟

بله با همکاری خانم مهشاد میر سیفی نزاد-در کتابخانه مرکزی

8- علت گرایش تون به این هنر چی بوده؟

  گرایشم به دلیل ایجاد آرامشی است که در نقاشی و عکاسی برایم ایجاد می شود

9- طرحهایی که می زنید ازچی الهام می گیرید ومعمولا چه سبکی کارمی کنید؟

 هنوز نه زیرا دامنه هنر بسیار وسیع است

10- درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید؟

 نقاشی و پاستل را بیشتر دوست دارم و رنگ روغت هم کار می کنم

11- به نظر خودتون به نقطه ای ازهنر که دوست داشتید رسیده اید؟  هنوز نه

12- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد؟

با وجود ساده بودن مو ضوعات بعضی از آثار حس می کنم

تاثیر خوبی در مخاطب دارد

13- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند؟ خانواده

14- چه توصیه ای برای هنرمندان مبتدی دارید؟ 

کسانی که در این زمینه فعالیت دارند نقاشی کردن را با علاقه انتخاب و دنبال

 کنند و بیش از هر چیز تمرین و پشتکار برای یادگیری را فراموش نکنند

 

 

 

 

 15 - شما به عنوان یک هنرمند چه هدفی برای آینده خود در نظر دارید؟

با وجود این که هر کسی در کارش به دنبال پیشرفت است  اما من این کارو بیشتر برای آرامشی که بهم میده انتخاب کردم و بیشتر سعی ام بر این است که این آرامش را به مخاطبم منتقل کنم 

 

 

تاریخ مصاحبه : 28/12/91