1- نام و نام خانوادگی : مریم حاج کریمی       2- تاریخ تولد : 1359                  

 

3- رشته تحصیلی:   سفالگری                                    4- نوع فعالیت هنری : گل سازی سفالگری

 

5- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  از دوران دبیرستان

6 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟

 خانم دهقانی - خانم شیخ بهایی-

خانم بختیاری – خانم شیران

7-تاحالا نمایشگاه فردی یا گروهی داشتید؟  

  بله در سال 89 در کتابخانه مرکزی و

 همچنین در نمایشگاه دو سالانه تهران

 8- علت گرایش تون به این هنر چی بوده؟

 من از بچه گی علاقه زیادی به این هنر داشتم

9- طرح هایی که می زنید ازچی الهام می گیرید ومعمولا چه سبکی کارمی کنید؟

 آثارم  بیشتر به صورت مجسمه است و ایده پردازی هایم

 از طبیعت و به حالت انتزاعی است

10- درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید؟ 

آثار بیشتر دربه حالت تندیس وار و به شکل فرم است که

در حال حاضر در زمینه کتیبه است   

11- به نظر خودتون به نقطه ای ازهنر که دوست داشتید رسیده اید؟

 نه فکر می کنم که هنوز در ابتدای راه هستم     

12- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد؟

  بله کسی نیستم که نخواهم این کار را به دیگران آموزش دهم

بلکه باید این تجربه ها را به دیگران آموخت

 

13- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند؟

 پدرم  و اطرافیانم  

14- تجربه ای داری که دراختیار ما قرار بدید؟

 بله هنر پایان ناپذیر است و هر چه که پیش برویم شاخ وبرگ های زیادی

 وجود دارد و باید تمام راه ها را کنار گذاشته تا به هدف اصلی دست یافت

15- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید؟ 

  آرزو دارم که هنر جایگاه واقعی خود را پیدا کند و مردم ارزش

 واقعی هنر و هنرمند را بفهمند

16- مطلب خاصی درنظردارید که دوست دارید درموردش صحبت بشه؟

 من تشکر می کنم ازپدر و مادر و برادر عزیزم .و تجربه من ثابت

کرده که  هر کسی درهر زمینه ای که استعداد داشته باشد

با  سعی و تلاش مداوم  در آن موفق می شود

 

تاریخ مصاحبه :   26/12/91