1- نام و نام خانوادگی : الهام السادات موسوی

 

2 - تاریخ تولد : 8 /2 /1366

 

3- رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد هنر اسلامی

 

4-شغل: هنرمند  

                                            

5- نوع فعالیت هنری : تذهیب و نگارگری وگل ومرغ و کار با چرم

 

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟

به صورت متفرقه از کودکی اما به صورت اکادمیک

در هنرستان در رشته گرافیک حدود سال1381

7 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟

طراحی را از استاد پوروقار در زمینه نگار گری استاد فیض

– استاد اقا میری و در زمینه تذهیب  استاد سعید ابادی

8- تاحالا نمایشگاه فردی یا گروهی داشتید؟

 بله نمایشگاه فردی نقاشی در کتابخانه مرکزی و

نمایشگاه صنایع دستی به صورت گروهی در پل شهرستان

9- علت گرایش تون به این هنر چی بوده؟

علاقه فردی وداشتن ذوق هنری و نیاز جامعه به این رشته

10- طرح هایی که می زنید ازچی الهام می گیریدومعمولاچه سبکی کارمی کنید؟

بیشتر به طرح ها سنتی علاقه دارم اما بیشتر سعی

می کنم به صورت تلفیقی کارهای جدیدی ایجاد می کنم

 

 

11- درموردروش وتکنیک کارتون توضیح دهید؟

بنابرنوع کار تکنیک نیز تغییر می کند.مایلم به همراه کار توضیح دهم.

12- به نظر خودتون به نقطه ای ازهنر که دوست داشتیدرسیده اید؟

هنوز نه، دراین رشته هنوز خودم را کارآموز می دانم، نه

هنرمند البته به هنر علاقه فراوانی دارم و امید وارم

که روزی به آن درجه ای که دوست دارم برسم.

13- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد؟

خوب در هر اثری علاقه و شخصیت فردی تآثیر بسیار دارد.

14- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتیدچه کسانی بوده اند؟

پدرم و در درجه ی دوم خانواده ام.

15- چه توصیه ای برای هنرمندان مبتدی دارید؟

سعی کنند در این رشته علاوه بر تلاش فراوان خودشان را هماهنگ با رشته مورد نظر پیدا کنند و به این خاطر که دررشته هنری هستند اکتفا نکنند، نظرم این است که در این رشته باید زحمت های کشید تا به جایی رسید.

16- شما به عنوان یک هنرمند چه هدفی برای آینده خود در نظر دارید؟

دوست دارم علاوه براین که رشته ام را با باور هایم هاهنگ کرده وآن را در جهت ارتقاء جامعه استفاده کنند به نسل خود وآینده آموزش بدهم.

17- مطلب خاصی درنظرداریدکه دوست دارید درموردش صحبت بشه؟

 

ما در هنر رشته های داریم به علت بی توجهی مسولین و مردم روبه افول است، امیدوارم که به توانیم آن کم لطفی را که درمورد میراثی که برایمان باقی مانده جبران کرده وآن را به خود و جهانیان ارائه دهیم

 

 

 

 

تاریخ مصاحبه : 29/12/91