آفاق امیریان متولد 1345 اصفهان، فارق التحصیل رشته اقتصاد، مدیریت و مدرس آموزشگاه هنری.

آفاق امیریان فعالیت هنری خود را از 10 سالگی به دلیل علاقه ی شخصی آغاز کرد.

وی تاکنون در 15 نمایشگاه فردی و 5 نمایشگاه گروهی شرکت داشته است، از جمله: هتل عالی قاپو، خانه ی سوره، نمایشگاه بین المللی آباده، مجتمع سرو، آموزشگاه.

طرح های وی بیشتر الهام گرفته از طبیعت است و بیشترین سوژه ای که تاکنون کار کرده گل بوده است.

آفاق امیریان معتقد است تاکنون به اندازه ی توانش کار کرده است و همین راه را ادامه میدهد، همچنین تمام ایده هایش ذهنی هستند. او خانواده اش را مشوق خود می میداند.

حرف آخر: پشت کار بهتر از علاقه است.