1- نام و نام خانوادگی : اسما حسینی     

                               

2- تاریخ تولد :      30 /5/ 1367                     3- تحصیلات : اسلامی              

 

 

4- شغل :سرامیست

 

 

5- نوع فعالیت هنری : سفال. سرامیک.

 

عکاسی گرافیک. صنایع دستی

                            

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟ از 5 سال پیش  

7 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟ 

اساتید مهدی انوشفرواستاد امیر مجدیان و عباس اکبری و استاد نجیبی

8-تاحالانمایشگاه فردی یا گروهی داشته اید؟ 

 بله دو نمایشگاه انفرادی عکس در اصفهان نجف اباد و

 یک نمایشگاه انفرادی سفال و سرامیک در

9 -علت گرایش تون به این هنر چی بوده؟  علاقه و استعداد 

10-طرحهایی که میزیند ازچی الهام می گیرید ومعمولا چه سبکی کار می کنید؟ 

رمانیستی کار می کنم و از طبیعت الهام می گیرم

11-درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید؟  

روش هایی از جمله کویل واسلپ وقالبگیری وچرخکاری و...

12-تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد؟ 

به لحاظ نگاه و خلاقیت از تکنیک و لعاب اندکی متفاوت است

13-تاثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند؟ 

اساتید و خانواده

15- تجربه ای داری که دراختیار ما قرار بدهید؟ 

  باید در این زمینه بسیار مطالعه و تلاش و طراحی تمرین شود

16- شمابه عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید؟

کسب تعالی در هنر فردی در رشته سفال و ادامه تحصیل در این زمینه

 

تاریخ مصاحبه : 23/12/91