1- نام و نام خانوادگی :  زین العابدین نعمت الهی     2- تاریخ تولد :     13/8/1361

 

3- تحصیلات:     ابتدایی                                  4- شغل: آزاد            

 

5- نوع فعالیت هنری : معرق چوب

6- نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟  من بیشتر کارهای هنری را به وسیله مطالعه کتابهای لاتین  آموختم 

7 تاحالانمایشگاه فردی یا گروهی داشتید؟     بله به صورت فردی در سالن شهرداری

10- طرحهایی که می زنید ازچی الهام می گیرید ومعمولا چه سبکی کارمی کنید؟ ازمجلات و کلیه مواردی که به ابتکار نزدیک باشد

11- درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید؟  من هم به روش آقای خلیلی در تهران و روش آقای فتحی زاده در اصفهان  کار می کنم    

12- به نظر خودتون به نقطه ای ازهنر که دوست داشتید رسیده اید؟ هنوز درمراحل اولیه هستم

13- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد؟  نمیتوانم بگویم چون آثارمن هنوزبه سطح استادی نرسیده است      

14- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند؟ اول مادرم پدرم وبعد هم دوستان و اشنایان 

15- تجربه ای داری که دراختیار ما قرار بدهید؟باید دقت و صبر و حوصله در کارهای هنری داشت

16- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید؟ آرزو دارم که هر چه بیشتر در این زمینه پیشرفت داشته باشم

17-مطلب خاصی درنظردارید که دوست دارید درموردش صحبت بشه؟ متاسفانه در مورد بعضی از مواد مصرفی مثل اره موئی دچار اشکال هستم که امیدوارم رفع شود

 

تاریخ مصاحبه :  23/ 12/ 91