1- نام و نام خانوادگی :  غزاله زیلاب پور         2- تاریخ تولد : 14 / 3 /1356           

 

3- رشته تحصیلی: ادبیات                    4- نوع فعالیت هنری : ساخت صنایع دستی و گل  

 

5- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  از 17 سال پیش

6 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟  از دیدن بعضی از کارهای هنری ایده گرفته و این آثار هنری را ایجاد کرده ام  

7- تا حالا نمایشگاه فردی یا گروهی داشتید ؟   یله نمایشگاه بین المللی و نمایشگاه هایی در منزل – در کتابخانه مرکزی   

 8- علت گرایش تون به این هنر چی بوده ؟  علاقه شخصی

9- طرحهایی که می زنید ازچی الهام می گیرید و معمولا چه سبکی کارمی کنید ؟ سعی می کنم که به حالت گلهای طبیعی نزدیک باشد

10-درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید ؟ اغلب کارهای من ایده های ذهنی خودم و روش خاص خودم بوده است    

11- به نظر خودتون به نقطه ای ازهنر که دوست داشتید رسیده اید ؟   فکر می کنم اول راه هستم چون هنر دامنه وسیعی دارد

12- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد ؟ بله من سعی کردم با کمترین هزینه زیبا ترین آثار را ایجاد کنم    

13- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند ؟  همسرم و دوستانم

14- تجربه ای داری که دراختیار ما قرار بدید ؟  بله انگیزه من قلبی بوده بقیه هم اگر قلبا کارهایشان را دوست داشته باشند موفق می شوند 

15-شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید ؟  این که بتوانم در عرصه هنر سبک و اثر خاصی را ابداع کنم     

16-مطلب خاصی درنظردارید که دوست دارید درموردش صحبت بشه ؟ من برای کسانی که در زمینه هنری فعالیت دارند آرزوی موفقیت می کنم

 

 

تاریخ مصاحبه :22 /12 /1391