1- نام و نام خانوادگی : شهناز علیخانی     2- تاریخ تولد : 1347                  

 

3- رشته تحصیلی:  علوم تجربی              4- شغل: مربی هنرهای دستی

        

5- نوع فعالیت هنری : ربان دوزی منجوق دوزی نقاشی روی

پارچه گلسازی شمع سازی

                            

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  حدود 25 سال

7- تاحالانمایشگاه فردییاگروهی داشتید  ؟   بله دو بار به  صورت انفرادی در کتابخانه مرکزی – در گالری کوثر –گالری فرشچیان – در سال 89 در هتل ایرانگردی وجهانگردی کرمان 

8-علت گرایش تون به این هنر چی بوده؟   علاقه                                                                                                                  

9- طرحهایی که می زنید ازچی الهام می گیرید ومعمولا چه سبکی کارمی کنید؟ سبک خاصی مد نظر نیست و طرحها بیشتر با توجه به محیط و محل قرار گرفتن  تابلو در نظر گرفته می شود

10- درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید؟   این آثار حجمی نمایی از کاشی و سرامیک است به صورتی که هیچ گونهکاشی و سرامیک و مصالح ساختمانی در آن به کار نرفته است و مزیت این کار اجرای مستقیم آن روی بوم است             

11- به نظر خودتون به نقطه ای ازهنر که دوست داشتید رسیده اید؟ با توجه به اسم پر محتوای هنر هنوز نه ،فکر می کنم هنوز اول راهم

12- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد؟ بله حداقل توی این شیوه در تابلوهای حجمی 

13- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند؟  همسرم     

14- تجربه ای داری که دراختیار ما قرار بدید؟  با توجه به کاری که انجام میدهم توصیه ام به هنرجویان این است که کارهای کلیشه ای انجام ندهند

15- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید؟  آرزوی من این است که به آن مرحله از هنر رسم که خودم را بشناسم تا به خداشناسی واقعی دست یابم    

16- مطلب خاصی درنظردارید که دوست دارید درموردش صحبت بشه؟ فقط موفقیت هنرمندان

 

 

تاریخ مصاحبه : 26 /12 /1391