1- نام و نام خانوادگی :   فرناز بنی شفیع                     2- تاریخ تولد :  21 /3 /1363                       

3- رشته تحصیلی:  کارشناسی صنایع دستی                   4- شغل:  سفالگری (نقاشی روی سفال)   

 

5- نوع فعالیت هنری : نقاشی روی سفال سفید  (کائولین)

                                    

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  از سال 1383

7 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟   نزد فریده تطهیری مقدم

8- تا حالا نمایشگاه فردی یا گروهی داشتید؟   نمایشگاه گروهی به نام از دل خاک                       

9-علت گرایش تون به این هنر چی بوده؟   علاقه  

10- طرحهایی که می زنید ازچی الهام می گیرید ومعمولا چه سبکی کارمی کنید؟   طرحهای سنتی  شرقی و ایرانی             

11- درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید؟   طرح های سنتی ایرانی بیشتر هم از شرق ایران 

12- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد؟   بله من سعی می کنم از طرحهای تکراری استفاده نکنم و کارهایم تلفیقی از طرحها مدرن وسنتی باشد

13- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند؟  خانواده ودوستانم   

14- تجربه ای داری که دراختیار ما قرار بدید؟  در کارهای هنری باید دل بزرگی داشت

15- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید؟ تعالی روهی وفکری در زمینه های هنر و غیر هنری

 

تاریخ مصاحبه :   26 /12 /1391