1- نام و نام خانوادگی :  ژاله  رواقی            2- تاریخ تولد :  1341          

 

3- رشته تحصیلی: لیسانس ادبیات فارسی       4- شغل: فرهنگی بازنشسته

  

5- نوع فعالیت هنری : گل سازی وکار با خمیر و پلی استر

 

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  از سال 1385

7- نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟  خانم امیریان وخانم سلمانی

8-علت گرایش تون به این هنر چی بوده؟

علاقه شخصی واحساس ارامشی که در انجام ان به انسان دست می دهد 

در این مورد بازدیدکنندگان باید قضاوت کنند

9 - تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند؟  خانواده

0 1- تجربه ای داری که دراختیارماقرار بدید؟ 

هر فردی بایددر کنار تحصیلات به یک رشته هنری بپردازد تا دچار رکود نشود

1 1 - شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید؟

 بهروزی برای تمام مردم سرزمینم 

 

 

تاریخ مصاحبه : 26 /12 /1391