1- نام و نام خانوادگی :    نازیلا میاندوآبی                      2- تاریخ تولد1362               

 

3- رشته تحصیلی:   دیپلم گرافیک و لیسانس زبان   4- شغل:    مدرس نقاشی وزبان      5- نوع فعالیت هنری : نقاشی

                                    

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  از 15سالگی (مدت زمان کاری 14سال میباشد)

7- نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟   استاد شکرانی .قربانی .بروجنی

8- تاحالانمایشگاه فردی یاگروهی داشتید ؟   بله 2بار فردی وبارگروهی                                                                                                           

9- علت گرایش تون به این هنر چی بوده ؟  علاقه وافر   

10- طرح هایی که میزنید ازچی الهام میگیرید ومعمولا چه سبکی کارمیکنید ؟    رئال ومدرن          

11- درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید ؟    پاستل گچی –  مداد رنگ- ابرنگ و ایربراشاکرلیک

12- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد ؟   ؟  بله از نظر زیبایی وتکنیک ومهارت وظرافت کاری

13- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند ؟    مادرم و پدرم وهمسرم

14- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید ؟    دوست دارم به حد خیلی خیلی بالایی برسم

15- مطلب خاصی درنظردارید که دوست دارید درموردش صحبت بشه ؟  سابقه کاری ام که حدود 5 سال می باشد وکارت مربی گری هم دارم

 

 

تلفن :   6273137            

آدرس: خیابان حکیم نظامی-نبش کوچه سنگ تراشها _ آموزشگاه علمی فرهنگی هنری پژوهشی _ هنرکده گلبرگ

شماره قرارداد: 16831    

تاریخ اتمام قرارداد : 6/12/92