1- نام و نام خانوادگی :    سبیه احمدی                                               2- تاریخ تولد :  3 /4 /1367

 

3- رشته تحصیلی:  علوم انسانی                                                       5- نوع فعالیت هنری :   نقاشی

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید  ؟  ازسال1388

7 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید  ؟   سر کار خانم مینا حسینی

8- تا حالانمایشگاه فردی یا گروهی داشتید ؟   بله 

9- علت گرایش تون به این هنر چی بوده ؟      به دلیل این که بتوانم احساسات درونیم را بیان کنم

10- طرح هایی که می زنید ازچی الهام می گیرید ومعمولا چه سبکی کارمی کنید ؟

 ازعکسهای اینترنتی ولی باتغییرات و

از وصل احساسات شخصی وباسبک  اکسپرسیونیسم

11- درمورد روش و تکنیک کارتون توضیح دهید ؟   تکنیک کار من پاستل است     

12- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد ؟   تا حدودی

13-تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند ؟    خانواده و دوستان

14- تجربه ای داری که دراختیار ما قرار بدید ؟

 ارزشی که هنر و هنرمندان کشور ما دارند بسیار زیاد است

15- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید ؟   به بالاترین مرتبه ای که هنر دارد برسم

16- مطلب خاصی درنظردارید که دوست دارید درموردش صحبت بشه ؟

آن چنان که باید و شاید به هنر ارزش داده نمی شود

 

 

 

تاریخ مصاحبه :   16 / 12 /91