1- نام و نام خانوادگی :  رعایند  زاغیان                                                2- تاریخ تولد :  3 /6 /1359

 

3- رشته تحصیلی:    لیسانس بیو لوژی                                          4- شغل:    هنرمند                      

 

5- نوع فعالیت هنری :     نقاشی

                            

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  بعد گرفتن لیسانس سال 83

7- نزد چه اساتیدی آموزش دیدید  ؟    اساتیدی در حیطه آبرنگ خانم حشمت

8- تا حالا نمایشگاه فردی یا گروهی داشتید ؟   بله به صورت گروهی 

9-علت گرایش تون به این هنر چی بوده ؟      علاقه شخصی

10- طرح هایی که می زنید ازچی الهام می گیرید ومعمولا چه سبکی کارمی کنید ؟

 به صورت واقع گرایانه وبا الهام از طبیعت              

11- درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید ؟    تکنیک آبرنگ با سبک های مختلف

12- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد ؟   بله

13- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند ؟  خانواده   

14- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید ؟  رسیدن به درجات بالا تر در هنر  

15- مطلب خاصی درنظردارید که دوست دارید درموردش صحبت بشه ؟

دوست داشتم به هنر و هنرمندهای اصفهان بیشتر اهمیت داده بشه

 

 

تاریخ مصاحبه :   28 / 11 /91