1- نام و نام خانوادگی : خزانه امامی                                   2- تاریخ تولد :  24 /12 /61                    

 

3- رشته تحصیلی : مدیریت                                       4- شغل : طراحی سنتی

 

5- نوع فعالیت هنری:دست ساخته های چرمی                                                                                        

 

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  از 15 سالگی

7- تاحالانمایشگاه فردی یا گروهی داشتید ؟   بله                                                                                                        

8-علت گرایش تون به این هنر چی بوده ؟   علاقه _  ذوق واستعداد

9- به نظر خودتون به نقطه ای ازهنر که دوست داشتید رسیده اید ؟  هنوز نه

10- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد ؟   بله (تمیز کار کردن و خاص بودن کارها )

11- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند ؟  پدر ومادرم و خواهرم وهمسرم

 

 

تاریخ مصاحبه :   12 / 12 /91