1- نام و نام خانوادگی :  مائده عبدالهی                        2- تاریخ تولد :  25 /6 /1364      

 

3- رشته تحصیلی:  مهندسی کشاورزی                   4- نوع فعالیت هنری : نقاشی پاستل

       

5- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  از 11 سالکی به صورت تفریح متفرقه و

از 3 سال پیش به صورت مداوم

6 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟ آقای صادق زاده _ آقای قطیی _ آقای سروری_

خانم فیض الهی _  سر کار خانم حسینی _ خانم فیاض

 7- تاحالانمایشگاه فردی یا گروهی داشتید ؟ خیر این اولین نماشگاه من است

  8 - علت گرایش تون به این هنر چی بوده ؟      علاقه مهمترین عامل بود

9- طرح هایی که می زنید ازچی الهام می گیرید ومعمولا چه سبکی کارمی کنید ؟  خلاقیت ذهنی               

10-درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید ؟    از تکنیک پاستل استفاده می کنم

11- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد ؟ بله

 یکی از بزرگترین اهداف من متفاوت بودن است

12- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند ؟ پدرم ومادرم   

13- تجربه ای داری که دراختیار ما قرار بدید ؟  علاقه وپشتکار می تواند موثر باشد

14- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید ؟   موفقیت وپیشرفت

 

 

تاریخ مصاحبه :   12 / 12 /91