1- نام و نام خانوادگی : مرضیه سجادیه                                 2- تاریخ تولد :  26 /4 / 1362               

 

3- رشته تحصیلی:  کامپیوتر               4- شغل خانه دار                            5- نوع فعالیت هنری :  نقاشی

                            

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  از سال 1383

7- نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟   استاد زرگر و خانم مینا حسینی

8- تاحالانمایشگاه فردی یا گروهی داشتید ؟   بله به صورت گروهی 

9- علت گرایش تون به این هنر چی بوده ؟      به دلیل علاقه

10- طرحهایی که می زنید ازچی الهام میگیریدومعمولا چه سبکی کارمی کنید ؟ 

  رئالیسم و اکپرسیونیسم               

11- درمورد روش و تکنیک کارتون توضیح دهید ؟ از عکسهای مختلف گاهی برای

 کشیدن یک تصویر الهام می گیرم

13- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد ؟   بله

14- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند ؟  نداشتم      

15- تجربه ای داری که دراختیار ما قرار بدید ؟  باید به هر جیزی که علاقه داری برسی

16- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید ؟    به نقطه ای برسم که بتوانم اطلاعات

مناسبی در اختیار دیگران قراردهم

 

 

تاریخ مصاحبه :   12 / 12 /91