1- نام و نام خانوادگی :    علی مجاهدی                             2- تاریخ تولد :   14 /1 /1370            

 

3- رشته تحصیلی: گرافیک 4- شغل: مدرس تصویرسازی  5- نوع فعالیت هنری :  تصویرسازی

                            

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  از سال 1384 با ورود به هنرستان

7 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟ استاد طالبی – استاد کمالی – علی سجادیه –

منصور دادمهرو... 

8- تاحالانمایشگاه فردی یا گروهی داشتید ؟   1.نمایشگاه انفرادی در سال 89 در فرشچیان 2.در سال 91در نگارخانه کوثر 3.گروهی arte -4.سال 90 در همدان5 .در سال 91 به صورت

 گرو هی در همدان                                                                                                            

9- علت گرایش تون به این هنر چی بوده ؟   علاقه فردی

10- طرح هایی که میزنید ازچی الهام میگیرید ومعمولا چه سبکی کارمیکنید؟ اصولا از نقوش سنتی آمریکای لاتین الهام میگیرم             

11-درمورد روش وتکنیک کارتون توضیح دهید ؟  آبرنگ روی مقوا وچاپ روی پارچه 

12- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد ؟   دغدغه من در این رشته رسیدن به یک لهجه و زبان هنری است 

13-تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند ؟ اساتیدم به خصوص

استاد کمالی

14-مطلب خاصی درنظردارید که دوست دارید درموردش صحبت بشه ؟ امیدوارم که روزی

هنرمندان ایران به جای برسند که نیاز به کپی کردن یا الگو گیری نداشته باشند

 

تاریخ مصاحبه :   2/ 12/92