1- نام و نام خانوادگی : مانا علیدوستی                                               2- تاریخ تولد :  1 /1 /1363    

 

3- رشته تحصیلی : ادبیات    4- شغل :  خانه داری        5- نوع فعالیت هنری :  نقاشی پاستل

                            

6- فعالیت هنری را از چه زمانی شروع کردید ؟  4سال

7 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟   سرکار خانم مینا حسینی

8- تاحالانمایشگاه فردی یا گروهی داشتید ؟  بله  گروهی  دو بار                                                                                                            

9-علت گرایش تون به این هنر چی بوده ؟      علاقه زیاد

10- طرحهایی که می زنید ازچی الهام می گیریدومعمولا چه سبکی کارمی کنید ؟ 

سبک اکسپرسیونیسم             

12- به نظر خودتون به نقطه ای ازهنر که دوست داشتید رسیده اید ؟   بله تقریبا    

13- تفاوتی بین آثار شما با بقیه هنرمندان وجود دارد؟   فکر نمی کنم

14-تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند ؟     مادرم وهمسرم

16- شما به عنوان یک هنرمند چه آرزویی دارید ؟   آرزو دارم به مراتب و درجه های بالا برسم  

 

تاریخ مصاحبه :   12 / 12 /91