به تاریخ پنجم فروردین 1321بنده حسن زرین نقش به شناسنامه  در حوالی میدان نقش جهان اصفهان چشم به این دیار هنرپرور گشودم. در همان اوایل نوجوانی عشق و علاقه شدیدی به هنر خطاطی و نقاشی در خود احساس نموده و از ده سالگی بود که پا به دنیای هنر نقاشی نمودم و به شاگردی مرحوم استاد بزرگ حاج مصور الملکی درآمدم و تا 25 سالگی از استادان بنام چون مرحوم استاد ارچنگ طراح فرش و مرحوم استاد رشتیان نقاش قاجار و صفویه و مرحوم استاد حبیب اله فضائلی خوشنویسی را از مکتب ایشان بهره مند شدم و از آن پس تا کنون کارگاه نقاشی دایر نموده و علاوه بر این که جوابگوی سفارشات مشتریان بودم به تعلیم هنرجویان اشتغال داشته ام بیشتر گرایش بنده به داستان و حماسه های مردان بزرگ تاریخ می باشد که با شعر و خطاطی روی بوم نقش آفرینی می کنم و در مجموع شیوه کارم رنگ روغن آبرنگ طراحی مینیاتور نگارگری طراحی فرش نقاشی سنتی قاجار و صفویه خطاطی شاعری می باشد و تاکنون 25 مرتبه نمایشگاه انفرادی داخلی و خارجی برگزار نموده ام.

                     _____________________________

                          _______________________

 

در جهان نقش هنر جون گهری باشد غنی

                                                     وصف من بعد از خودم باشد به دوران گفتنی

یادگار از نقش خود بگذاشتم در این جهان

                                                          تا بماند نام زرین نقش با آن ماندنی