ریحانه صادقی متولد 1357 اصفهان، فارغ التحصیل رشته ادبیات، فعالیت هنری در زمینه های خیاطی، چرم دوزی، موزائیک کاری، سفره ی هفت سین، ویترای و...

ریحانه صادقی فعالیت هنری در زمینه خیاطی را از10 سال پیش نزد خانم عبادیان و چرم دوزی را از 6 ماه پیش نزد اساتیدی همچون خانمها زمانی و احمدی به صورت جدی آغاز کرد.

وی تاکنون در نمایشگاه گروهی شرکت داشته است.او علت گرایش به هنر را فردی و علاقه شخصی می داند. بیشترین طرح های ریحانه صادقی ذهنی بوده و معتقد است آموزش وقتی تأثیرگذار است که فرد طرح هایش ذهنی باشد و کپی نباشد، همچنین تفاوت کارش با دیگر هنرمندان را هم همین اصل می داند.

ریحانه صادقی مشوق خود را شوهرش می داند و دوست دارد هنر را یاد بگیرد.

حرف آخر: هنر خیلی خوبه هم از لحاظ فکری و روحی و هم از لحاظ مادی!