شیوا فدایی متولد 1354 اصفهان، فارغ التحصیل رشته ادبیات، فعالیت هنری در زمینه های صنایع دستی، چرم دوزی، ویترای، موزائیک کاری، نقاشی.

شیوا فدایی فعلیت هنری خود را از مهرماه 1390 نزد استادی همچون طاهریان و احمدی آغاز کرد. وی تاکنون در چند نمایشگاه فردی و گروهی شرکت داشته است و علت علاقه به هنر را فردی می داند.

شیوا فدایی از نقشهای فرش و گره کشی برای سنبه زدن روی چرم استفاده می کند و به دلیل علاقه ی زیاد به چرم دوزی این هنر را ادامه می دهد تا موفق به ارائه سبک جدید در چرم دوزی شود.

همچنین او معتقد است طرح هایش کپی برداری است و خود را هنوز در ابتدای راه می بیند.

شیوا فدایی مشوق های خود را مربی یوگا خانم کمترین و شوهرش می داند. او می گوید: مردم عامه اصفهان هنر دوستند ولی هنرمندان را حمایت و تشویق نمی کنند.

حرف آخر: یکی از تجربه های بنده سپردن افکارم در دایره ی افکار خداوند است چون بسیار بزرگ است و وقتی سرنوشت خود را به خدا واگذار کنیم به زیباترین نحو احسن نوشته می شود.