1- نام و نام خانوادگی : شیما شفیعی                         2- تاریخ تولد : (شهر): 1368 - اصفهان

 

3- رشته تحصیلی: دانشجو نقاشی    4-شغل: نقاش         5- نوع فعالیت هنری : کار روی شیشه - آرایشگر

 

1- فعالیت هنریتون را از چه زمانی شروع کردید ؟ ازدوم هنرستان ، شانزده سالگی

2 - نزد چه اساتیدی آموزش دیدید ؟ استاد قربانی

3- تاحالا نمایشگاه فردی یا گروهی داشتید؟ شرکت درچند نمایشگاه گروهی رتبه استانی سال 86 (آبرنگ)

4- علت گرایشتون به این هنر چی بوده؟ (خانوادگی ، فردی)

5- طرح هایی که میزنید ازچی الهام میگیرید ومعمولا چه سبکی کارمیکنید؟ کلاسیک

6- بیشترین سوژه ای که تاحالاکارکردیدچی بوده ؟چرا؟  طرحهای کلاسیک

7- به نظر خودتون کجای هنر قرار دارید ؟ به نقطه ای ازهنر که دوست داشتید رسیده اید؟

بین اول و وسط به نقطه ای که میخواستم نرسیدم

8- تأثیرگذارترین مشوق هایی که داشتید چه کسانی بوده اند؟ پدر و مادرم

9- چه سوالی دوست داشتین ازتون پرسیده بشه که من نپرسیدم؟اگه مطلب خاصی مونده بگید؟

مردم برای هنرارزش قائل بشوند

10- یه تجربه ای که دارید و دوست دارین در اختیار ما میذارین؟ یه زمانی اگه علم داشتی میتوانی پول بدست بیاوری ولی متاسفانه  درحال حاضر اگه پول داشته باشی میتوانی علم بدست بیاوری

 

تاریخ مصاحبه : 16/12/91