پروين حشمت دهكردي درخانواده اي هنرمند و هنردوست در شهركرد به دنيا آمد ، تحصيلاتش را در رشته رياضي به اتمام رسانيد ، وي نقاشي را نزد استاداني چون ميناسيان در ارمنستان و مظلومي پور و صادقي در تهران فراگرفت و حاصل آن 28 سال سابقه كاروآموزش در آموزشگاههاي متفاوت و برپايي 27 نمايشگاه حجمي و اختصاصي در ايران و خارج كشور مي باشد .
مدرسه چهارباغ – كليساي مريم – منارعلي ، از آثار اين هنرمند است كه هم اكنون در خانه فرهنگ ايران در ارمنستان نگهداري مي شود .
تكنيك : آبرنگ
نمايشگاه ها :
برپايي نمايشگاهي با عنوان : زنان سرزمين من كه اشاره به بردباري زنان و مشقت آنها دارد .
بهمن 88 خانه نقش
ارديبهشت 88 گالري آبشار
ارديبهشت 89 خانه نقش
اسفند 87 تهران گالري زاويه
ارديبهشت 2008 در ارمنستان
1998 و 2004 فرانسه

دريافت لوح تقدير به مناسبت روز ملي خليج فارس در ارمنستان
دريافت لوح تقدير در سال 1376 به مناسبت روز زن
عضو انجمن نخبگان آبرنگ