مرتبسازی بر اساس حروف الفبا

   صنف انتخابی شما : « تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی » می باشد
بازگشت به صفحه انتخاب صنف


بعدی انتها


    نام کارفرما نام واحد
اطلاعات کامل آقای معمار زاده آریا طب نیک – اصفهان
اصفهان – خیابان چهارباغ بالا مجتمع پارسیان طبقه زیرین واحد 104

اطلاعات کامل آقای پور عظیمی ارتوپدی فنی پارسیان – اصفهان
اصفهان – مجتمع کاویان – طبقه دوم واحد 210

اطلاعات کامل اقای ولی الله موسوی زاده ارتوپدی فنی پارسیان – اصفهان
اصفهان – خیابان چهارباغ بالا – مقابل شرکت زمزم – ساختمان کاویان – طبقه دوم – واحد 210 - ارتوپدی فنی پارسیان

اطلاعات کامل آقای خسرو قندهاری ارتوپدی فنی پویان – اصفهان
اصفهان – خیابان شمس آبادی – مقابل بیمارستان سینا – نرسیده به چهارراه قصر - ارتوپدی فنی پویان

اطلاعات کامل خانم دهقانی ارتوپدی فنی نوین – اصفهان
اصفهان – خیابان شریعتی – روبه روی اورژانس شریعتی - ساخمان گل فروشی مجتمع نوید 1- طبقه سوم

اطلاعات کامل محمد رضا رستم زاده پویا طب
اصفهان - چهارباغ عباسی - مجتمع چهارباغ - طبقه همکف - پلاک 11

اطلاعات کامل آقای کاظمی تجهیزات پزشکی بهبود – اصفهان
اصفهان – خیابان چهارباغ بالا مجتمع کاویان –انتهای طبقه همکف

اطلاعات کامل آقای کاظمی تجهیزات پزشکی بهبود – اصفهان
اصفهان – خیابان چهارباغ بالا مجتمع کاویان –انتهای طبقه همکف - تجهیزات پزشکی بهبود – اصفهان

اطلاعات کامل آقای ربانی تجهیزات پزشکی شهر آرا-اصفهان
اصفهان- خیابان آمادگاه-مجتمع آژند-واحد6

اطلاعات کامل آقای ربانی تجهیزات پزشکی شهرآرا- اصفهان
اصفهان - خیابان آمادگاه – مجتمع آژند – واحد 6- تجهیزات پزشکی شهرآرا

اطلاعات کامل آقای شانه ساز زاده تجهیزات پزشکی عادل طب
اصفهان – خیابان طیب-ساختمان طیب- تجهیزات پزشکی عادل طب

اطلاعات کامل آقای شانه ساززاده تجهیزات پزشکی عادل طب – اصفهان
اصفهان – خیابان طیب – ساختمان طیب – تجهیزات پزشکی عادل طب – اصفهان

اطلاعات کامل آقای ارفعی تجهیزات پزشکی کیان طب
اصفهان – خیابان شیخ بهایی-مقابل بیمارستان مهرگان-ساختمان کیان - طبقه اول - تجهیزات پزشکی کیان طب

اطلاعات کامل آقای کیانی تجهیزات پزشکی کیان طب – اصفهان
اصفهان - خیابان شیخ بهایی - مقابل بیمارستان مهرگان - ساختمان کیان - طبقه اول

اطلاعات کامل آقای مصطفی یزدیان تجهیزات پزشکی یزدیان – اصفهان
اصفهان - خیابان فردوسی - جنب مجتمع برق اصفهان

اطلاعات کامل اقای درخشنده و اسدی تجهیزات دندانپزشکی قائم
توجه ! اعتبار این واحد صنفی گذشته و اطلاعات مورد تایید سایت نمی باشد

اطلاعات کامل جناب آقای حسن علیخانی تجهیزات دندانپزشکی نیکان – اصفهان
اصفهان

اطلاعات کامل آقای اسماعیل عباسی تجهیزات دندانپزشکی هشت بهشت – اصفهان
اصفهان – خیابان هشت بهشت غربی –حدفاصل ملک و گلزار – نبش کوچه 17 – زیرزمین ساختمان امام رضا و آرام - تجهیزات دندانپزشکی هشت بهشت

اطلاعات کامل آقای اسماعیل عباسی تجهیزات دندانپزشکی هشت بهشت – اصفهان
اصفهان – خیابان هشت بهشت غربی –حدفاصل ملک و گلزار – نبش کوچه 17 – زیرزمین ساختمان امام رضا - تجهیزات دندانپزشکی هشت بهشت

اطلاعات کامل اقاي مصطفی یزدیان تجهیزات دندانپزشکی یزدیان
اصفهان - خیابان فردوسی - جنب کوچه بیست - تجهیزات دندانپزشکی یزدیانبعدی انتها

  اطلاعات 1 تا 20 از 49
سایت اطلاعات مشاغل بانک ایران
 
www.bankeiran.ir
سایت اطلاعات مشاغل و اصناف بانک ایران