آوای هنر

رایحه

تکتم

سادات

افاق

نوسال

سی گل

اریس

میخک

پرنا

نیوشا

موفق
   مرتبسازی بر اساس حروف الفبا

   صنف انتخابی شما : « آموزشگاه های خیاطی » می باشد
بازگشت به صفحه انتخاب صنف


بعدی انتها


    نام کارفرما نام واحد
اطلاعات کامل خانم دلبر فروزنده آموزشگاه ام ابیها (س)
اصفهان - خیابان کاوه - خیابان 15 خرداد - بن بست سوسن - پلاک 92/3

اطلاعات کامل خانم غلامرضایی آموزشگاه خیاطی آوای هنر - اصفهان
اصفهان - دولت آباد - خیابان مطهری - نبش کوچه امام رضا (ع) - پلاک 339- طبقه دوم
اصفهان – خیابان لاله – بین سه راه فطمیه و پارک باقوشخانه جنب کتاب فروشی کوثر

اطلاعات کامل خانم غلامرضایی آموزشگاه خیاطی آوای هنر - اصفهان
اصفهان - دولت آباد - خیابان مطهری - نبش کوچه امام رضا (ع) - پلاک 339- طبقه دوم
اصفهان – خیابان لاله (زینبیه جنوبی)– بین سه راه فاطمیه و پارک باقوشخانه جنب بانک رفاه کارگران - کوچه پژمان - پلاک28- سمت راست

اطلاعات کامل سرکارخانم ترکان آموزشگاه خیاطی پرنا – اصفهان
اصفهان – خیابان امام خمینی – پل هوایی اول – مقابل پارک قلمستان – کوچه شهیداصغرامینی پلاک33

اطلاعات کامل خانم رومی زاده آموزشگاه خیاطی پریان – اصفهان
اصفهان - خیابان مسجد سید - نزدیک پنج رمضان - کوچه ۳۱ - جنب درمانگاه بیمه اولین فرعی دست راست - پلاک ۴

اطلاعات کامل خانم فاطمه امیرآقاجان آموزشگاه خیاطی تکتم – اصفهان
اصفهان - خیابان احمدآباد - روبروی آزمایشگاه مهدیه - کوچه مسجدخان - بن بست ریاحی

اطلاعات کامل سرکارخانم قاسمی آموزشگاه خیاطی رایحه – اصفهان
اصفهان – خ پروین – ایستگاه پل سرهنگ – مقابل درمانگاه ثامن الا ئمه

اطلاعات کامل خانم صدیقی آموزشگاه خیاطی سادات – اصفهان
اصفهان - خیابان کاوه - روبروی ترمینال کاوه - جنب پل هوایی عابرپیاده - جنب دبیرستان مصطفی خمینی - کوچه 13 - کوچه ایرج میرزا - داخل کوچه - پلاک 20- زنگ پایین - آموزشگاه خیاطی سادات

اطلاعات کامل سرکارخانم اعظم ترکان آموزشگاه خیاطی موفق – اصفهان
اصفهان – بزرگراه خیام – مقابل میرزاطاهر- خیابان مقداد – کوچه سجاد(16) – اولینبن بست - سمت راست

اطلاعات کامل سرکارخانم منصوره حمزه آموزشگاه خیاطی میخک – اصفهان
اصفهان – خیابان مطهری – پل آذر – خیابان آذر – کوچه باغ جنت – پلاک20

اطلاعات کامل خانم قفقازی آموزشگاه خیاطی نوسال – اصفهان
اصفهان - خیابان بزرگمهر - خیابان 22 بهمن - خیابان علامه امینی شرقی - کوچه 19 - پلاک 130 - آموزشگاه خیاطی نوسال

اطلاعات کامل خانم فروغ باغبانی آموزشگاه خیاطی و دوخت های سنتی دریا - اصفهان
اصفهان – علامه امینی شرقی – روبه روی درب اصلی باغ غدیر – کوچه طالقانی - کوچه نگار – پلاک 144- آموزشگاه خیاطی و دوخت های سنتی دریا

اطلاعات کامل خانم جباری آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت اریس – اصفهان
اصفهان - خیابان جی - خیابان اریسون - یاس 5 - پلاک 7- آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت اریس

اطلاعات کامل خانم جباری آموزشگاه خیاطی وطراحی دوخت اریس
اصفهان-خیلبان جی-خیابان اریسون-یاس5-یلاک7

اطلاعات کامل خانم زهرا عزیزان آموزشگاه خیاطی ومزون سی گل – اصفهان
اصفهان - خیابان کاوه - خیابان باهنر - فرعی(5) - دو راهی سمت راست - نبش بن بست نیک رخ - پلاک98 - آموزشگاه خیاطی ومزون سی گل

اطلاعات کامل خانم پارسایی آموزشگاه خیاطی کاوه - اصفهان
اصفهان - خیابان آبشارسوم - مجتمع آبشار(شهید کشوری) - خیابان گلستان 4 - خیابان کاج 1 - کوچه نرگس 1- پلاک 950

اطلاعات کامل خانم زارعی آموزشگاه ربنا
اصفهان-خیابان سجاد – خیابان سپهسالار – کوچه الفت- نبش کوچه ناصر خسرو-پلاک 52

اطلاعات کامل خانم تفضلی آموزشگاه سمبل - اصفهان
اصفهان - فلکه لاله – ابتدای اتوبان چمران سمت بعثت – بن بست دوم شماره 56

اطلاعات کامل خانم خاشه (عضو هیئت مدیر انجمن تخصصی طراحی دوخت اصفهان) آموزشگاه طراحی دوخت آفاق
اصفهان - پل هوایی میر - ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی - بن بست مرجان(15) – پلاک137

اطلاعات کامل خانم خاشه (عضو هیئت مدیر انجمن تخصصی طراحی دوخت اصفهان) آموزشگاه طراحی دوخت آفاق – اصفهان
اصفهان - پل هوایی میر - ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی - بن بست مرجان(15) – پلاک137- آموزشگاه طراحی دوخت آفاق – اصفهانبعدی انتها

لیست آموزشگاه های خیاطی اصفهان - خیاطی اصفهان - کلاس خیاطی اصفهان - بهترین آموزشگاه خیاطی در اصفهان - دوخت لباس اصفهان - دوخت لباس شب در اصفهان - دوخت پالتو اصفهان - خیاطی حرفه ای اصفهان - آموزش خیاطی بدون الگو اصفهان - خیاطی بدون الگو اصفهان - آموزش خیاطی اصفهان
  اطلاعات 1 تا 20 از 40
سایت اطلاعات مشاغل بانک ایران
 
www.bankeiran.ir
سایت اطلاعات مشاغل و اصناف بانک ایران