مرتبسازی بر اساس حروف الفبا

   صنف انتخابی شما : « حمل و نقل » می باشد
بازگشت به صفحه انتخاب صنف


ابتدا قبلی بعدی انتها


    نام کارفرما نام واحد
اطلاعات کامل آقای علی رضا کبیری شرکت حمل و نقل پیمان اصفهان
اصفهان - شاهپور جدید - پایانه امیر کبیر 24 – غرفه 18 – پلاک82

اطلاعات کامل آقای علیرضا کبیری شرکت حمل و نقل پیمان اصفهان – اصفهان
اصفهان – شاهپور جدید-پایانه امیر کبیر24-غرفه 18-پلاک 82- شرکت حمل و نقل پیمان اصفهان

اطلاعات کامل محرابی شرکت حمل و نقل تقدم باراصفهان
اصفهان - شاهپور جدید - پایانه امیرکبیر- جنب مسجد

اطلاعات کامل علیرضا جلالی شرکت حمل و نقل تقدم باراصفهان
اصفهان - شاهپور جدید - پایانه امیرکبیر- غرفه 12

اطلاعات کامل آقای فاضل شرکت حمل و نقل چاپار
اصفهان – خیابان کاوه - روبروی ترمینال کاوه - خیابان فلاطوری - فلاطوری شرقی - ابتدای محمد طاهر

اطلاعات کامل آقای نقدی شرکت حمل و نقل حافظ حمل
خمینی شهر – خیابان شهید بهشتی-ترمینال حمل کالا- شرکت حمل و نقل حافظ حمل

اطلاعات کامل آقای باطنی شرکت حمل و نقل شبدیز سپاهان
اصفهان - شاپورجدید - پایانه حمل و نقل - بازارچه سی ستون - باربری شبدیزسپاهان

اطلاعات کامل آقای شکیبا صدر شرکت حمل و نقل شکیبا
اصفهان - خیابان جی - بعدازسه راهی ترمینال - مقابل خیابان مهدیه - بن بست هاجر

اطلاعات کامل اقای زراعتی شرکت حمل و نقل نگار بار سپاهان
اصفهان - خ شاهپور جدید - ترمینال امیر کبیر - داوزده غرفه - شرکت حمل و نقل نگار بار سپاهان

اطلاعات کامل اقای نانوایی شرکت حمل و نقل نگین بار - اصفهان
اصفهان - شاهپور جدید - بازار جدید امیر کبیر - غرفه شماره 30

اطلاعات کامل آقای رحیم نیا شرکت حمل ونقل بی تا –اصفهان
اصفهان – خیابان شاهپورجدید - پایانه امیرکبیر – قسمت24 غرفه –غرفه3- شرکت حمل ونقل بیتا - اصفهان

اطلاعات کامل علیرضا کبیری شرکت حمل ونقل پیمان –اصفهان
اصفهان –شاهپور جدید-پایانه امیرکبیر24-غرفه18-پلاک82

اطلاعات کامل اقای غازی شرکت حمل ونقل تفنگ ساز ترابر سپاهان
اصفهان - خ شاهپور جدید - خ امیر کبیر - خ پرتو - پایانه امیر کبیر - غرفه شماره 5 شرکت حمل ونقل تفنگ ساز ترابر سپاهان

اطلاعات کامل اقای عباس نوری شرکت حمل ونقل جاده ای کالای سپاهان
اصفهان - خ امام خمینی - پایانه امیر کبیر - مقابل بانک ملی پایانه - پلاک14 - شرکت حمل ونقل جاده ای کالای سپاهان - کد پستی:8195900000

اطلاعات کامل آقای نقدی شرکت حمل ونقل حافظ حمل
اصفهان - خ شاهپور جدید - پایانه امیر کبیر - بازارچه سی ستون - شرکت حمل ونقل حافظ حمل

اطلاعات کامل آقای افیونی شرکت حمل ونقل ره اندیش - اصفهان
اصفهان - خیابان امام خمینی - مقابل خیابان امیرکبیر - شرکت حمل و نقل ره اندیش

اطلاعات کامل آقای محمدی شرکت حمل ونقل قیر کش داران استان اصفهان
اصفهان-کیلومتر 5جاده تهران-روبروی کارخانه شیر پاستوریزه پگاه –ترمینال اختصاصی قیر کش داران استان اصفهان

اطلاعات کامل آقای رضا بابایی پور شرکت حمل ونقل کامیون داران –اصفهان
اصفهان - خیابان شاه پور جدید - خیابان امیر کبیر - انتهای خیابان پرتو - شرکت تعاونی حمل ونقل کامیون داران شماره 1 اصفهان

اطلاعات کامل آقای نانوایی شرکت حمل ونقل کوهستان – اصفهان
اصفهان – شاهپور جدید – بازار جدید امیر کبیر – غرفه 32

اطلاعات کامل اقای بهرامی شرکت خدماتی جنوب بار اسپادانا
اصفهان- خیابان کاوه - بعد از سه راه ملک شهر - 50 متر قبل از پمپ بنزین غرضی - انبار جنوب بار اسپاداناابتدا قبلی بعدی انتها

  اطلاعات 21 تا 40 از 52
سایت اطلاعات مشاغل بانک ایران
 
www.bankeiran.ir
سایت اطلاعات مشاغل و اصناف بانک ایران