مرتبسازی بر اساس حروف الفبا

   صنف انتخابی شما : « بیمارستان-آزمایشگاه-داروخانه » می باشد
بازگشت به صفحه انتخاب صنف


بعدی انتها


    نام کارفرما نام واحد
اطلاعات کامل خانم دکتر برادران آزمایشگاه دکتربرادران – اصفهان
اصفهان – فلکه فلسطین – ابتدای خیابان فردوسی – ساختمان حکیم – آزمایشگاه برادران

اطلاعات کامل دکتر افشار –دکتر نویدنیا آزمایشگاه آریا –اصفهان
اصفهان –خیابان آمادگاه –جنب بانک ملت –آزمایشگاه آریا

اطلاعات کامل آقای باقرزاده آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارت – اصفهان
اصفهان – خیابان شمس آبادی-جنب بیمارستان سینا-بنبست شهریار-ساختمان پزشکی مجید-طبقه همکف-واحد 1- آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارت

اطلاعات کامل آقای دکترصانعی آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکترصانعی
اصفهان - ابتدای خیابان محتشم کاشانی- مجتمع معین- طبقه اول- آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکترصانعی

اطلاعات کامل آقای دکتر حمیدرضا سوزنگر(متخصص آسیب شناسی و تشریحی بالینی) آزمایشگاه پاتوبیولوژی نظر(مرکزی)
اصفهان – خیابان نظرشرقی – قبل از تالار اندیشه – کوچه شهید زارعی (آسیاب) - آزمایشگاه پاتوبیولوژی نظر(مرکزی)

اطلاعات کامل آقای باقر زاده آزمایشگاه پارت –اصفهان
اصفهان –خیابان شمس آبادی –جنب بیمارستان – بن بست شهریار – ساختمان مجید - طبقه همکف –واحد1-آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارت –اصفهان

اطلاعات کامل آقای باقر زاده آزمایشگاه پارسه
اصفهان- خیابان شمس آبادی- جنب بیمارستان سینا- بن بست شهریار- ساختمان پزشکی مجید- واحد 1

اطلاعات کامل آقای دکتر بقائی آزمایشگاه پورسینا – اصفهان
اصفهان – خانه اصفهان – میدان گلها – مجتمع پنج طبقه – آزمایشگاه پورسینا

اطلاعات کامل دکتر مصطفوی زاده آزمایشگاه تشخیص طبی پاتولوژی باران
اصفهان - خیابان بزرگمهر - جنب مادی نیاصرم - ساختمان 152- طبقه سوم

اطلاعات کامل آقای دکتر کارگر آزمایشگاه تشخیص طبی خواجه نصیر
اصفهان - خیابان شمس آبادی - جنب بیمارستان عیسی بن مریم - خیابان پارس - ساختمان مریم

اطلاعات کامل خانم بهناز دیبایی نیا آزمایشگاه تشخیص طبی سینا – اصفهان
اصفهان - خیابان آمادگاه - فلکه فلسطین - بعدازهتل ونوس - جنب چهارراه احمدآباد - آزمایشگاه تشخیص طبی سینا

اطلاعات کامل آقای دانش آزمایشگاه تشخیص طبی طاها
اصفهان – چهارراه رزمندگان – خیابان رزمندگان – نبش کوچه 23

اطلاعات کامل خانم دکترشادزی ، دکترمصطفی چادگانی پور، دکترعباس کرباسیان آزمایشگاه تشخیص طبی و قارچ شناسی شفا
اصفهان - خیابان سجاد - خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 19

اطلاعات کامل خانم دکتر برادران آزمایشگاه دکتر برادران – اصفهان
اصفهان – فلکه فلسطین-ابتدای خیابان فردوسی - ساختمان حکیم - طبقه همکف- آزمایشگاه دکتر برادران

اطلاعات کامل دکتر صمصام شریعت آزمایشگاه دکتر صمصام شریعت
اصفهان- خیابان جی- فلکه خوراسگان- ابتدای خیابان اباذر- جنب بانک کشاورزی

اطلاعات کامل خانم فروتن آزمایشگاه دکتر فروتن
اصفهان - خیابان آمادگاه - روبروی داروخانه اصفهان - ساختمان پارسه

اطلاعات کامل دکتر فروتن آزمایشگاه دکتر فروتن –اصفهان
اصفهان –خیابان آمادگاه-قبل داروخانه اصفهان-ساختمان پارسه

اطلاعات کامل آقای دکتر محمد رضا مهاجری آزمایشگاه دکتر مهاجری – اصفهان
اصفهان –خیابان بزرگمهر-تقاطع هشت بهشت –ساختمان سارا

اطلاعات کامل آقای دکتر بزرگی آزمایشگاه شبانه روزی دکتر بزرگی
اصفهان – چهار باغ بالا – خیابان شریعتی – مقابل اورژانس بیمارستان شریعتی

اطلاعات کامل دکتر احمد بصیر کازرونی آزمایشگاه طبی بصیر
اصفهان- خیابان فردوسی- ابتدای خیابان سید علیخان- آزمایشگاه طبی بصیربعدی انتها

  اطلاعات 1 تا 20 از 70
سایت اطلاعات مشاغل بانک ایران
 
www.bankeiran.ir
سایت اطلاعات مشاغل و اصناف بانک ایران