بازگشت به صفحه انتخاب صنف
بازگشت به صفحه قبلی
اگهی در صنف " مدارس و مهد " می باشد

مهدد کودک هدف – اصفهان
 
مدیریت  :    
فعالیت :
آموزش با تکنیک های کودک محوری و بازی محوری – تکنیک های خلاق در قصه گوییوو تکنیک های افزایش دقت و توجه
معاینات هر ماهه پزشک عمومی – دندانپزشک و مشاوره برای والدین و حتی مشوره تغذیه
ساعات پذیرش از کودکان 7الی15بعداز ظهر
طرف قراردادبا پزشک قانونی ،نظام پزشکی ،دادگستری و فولادمبارکه

توضیحات :تلفن های تماس :
03136624293
موبایل :
 
فکس :
 
نشانی :

شماره قرارداد:890
تاریخ ثبت:1/7/96

بانک اطلاعات مشاغل ایران

 
www.bankeiran.ir
بانک اطلاعات اصناف ایران