بازگشت به صفحه انتخاب صنف
بازگشت به صفحه قبلی
اگهی در صنف " گل فروشی " می باشد

گل ماهور – اصفهان
 
مدیریت  :    آقای مشگل گشا
فعالیت :


توضیحات :

اشتراک2734از پیک33می باشد

تلفن های تماس :
03136288955
موبایل :
03136279255
 
فکس :
 
نشانی :
اصفهان – توحید – روبه روی رضابستنی

شماره قرارداد:677
تاریخ ثبت:31/4/96

بانک اطلاعات مشاغل ایران

 
www.bankeiran.ir
بانک اطلاعات اصناف ایران