بازگشت به صفحه انتخاب صنف
بازگشت به صفحه قبلی
اگهی در صنف " بیمارستان-آزمایشگاه-داروخانه " می باشد

آزمایشگاه مهاجری
 
مدیریت  :    دکتر محمد رضا مهاجری
فعالیت :
پاتولوژی – سیتولوژی – فروزن – سکشن – هماتولوژی – بیوشیمی – ایمنوهیستوشیمی(IHC ) – تومور مارکرها – هورمون شناسی

توضیحات :تلفن های تماس :
031-32652521-3-031-32687071-4
موبایل :
 
فکس :
 
نشانی :
اصفهان – خیابان بزرگمهر ابتدای هشت بهشت غربی جنب بانک مسکن ساختمان سارا.

تاریخ ثبت:13/3/96*
شماره قرارداد:564

بانک اطلاعات مشاغل ایران

 
www.bankeiran.ir
بانک اطلاعات اصناف ایران