بازگشت به صفحه انتخاب صنف
بازگشت به صفحه قبلی
اگهی در صنف " بیمارستان-آزمایشگاه-داروخانه " می باشد

آزمایشگاه مهاجری
 
مدیریت     دکتر محمد رضا مهاجری
فعالیت
پاتولوژی – سیتولوژی – فروزن – سکشن – هماتولوژی – بیوشیمی – ایمنوهیستوشیمی(IHC ) – تومور مارکرها – هورمون شناسی

توضیحاتتلفن های تماس
031-32652521-3-031-32687071-4
موبایل
 
فکس
 
نشانی
اصفهان – خیابان بزرگمهر ابتدای هشت بهشت غربی جنب بانک مسکن ساختمان سارا.

تاریخ ثبت:13/3/96*
شماره قرارداد:564

بانک اطلاعات مشاغل ایران

 
www.bankeiran.ir
بانک اطلاعات اصناف ایران