بازگشت به صفحه انتخاب صنف
بازگشت به صفحه قبلی
اگهی در صنف " بیمارستان-آزمایشگاه-داروخانه " می باشد

آزمایشگاه پورسینا
 
مدیریت     آقای دکتر بقائی
فعالیت
تلگرام آزمایشگاه پورسینا:09134034202

توضیحاتتلفن های تماس
031-34405236
موبایل
 
فکس
 
نشانی
اصفهان – خانه اصفهان – میدان گلها – مجتمع پنج طبقه – آزمایشگاه پورسینا

تاریخ قرارداد:13/07/96
شماره قرارداد:2481

بانک اطلاعات مشاغل ایران

 
www.bankeiran.ir
بانک اطلاعات اصناف ایران