بازگشت به صفحه انتخاب صنف
بازگشت به صفحه قبلی
اگهی در صنف " بیمارستان-آزمایشگاه-داروخانه " می باشد

آزمایشگاه شبانه روزی دکتر بزرگی
 
مدیریت  :    آقای دکتر بزرگی
فعالیت :
دارای توانمندی انجام تستهای هورمونی ، سلامت و ناهنجاریهای جنین ، خون بند ناف و مارکرها به روش الکتروکمیلومینسانس با سیستم تمام اتوماتیک (Elecsys – Roche) مارکرهای قلبی – D.Dimer ، پانل هپاتیت و HIV به روش ایمنوفلورسانس با سیستم دقیق (vidas – Biomerieux)

توضیحات :تلفن های تماس :
031-36268841
موبایل :
 
فکس :
 
نشانی :
اصفهان – چهار باغ بالا – خیابان شریعتی – مقابل اورژانس بیمارستان شریعتیبانک اطلاعات مشاغل ایران

 
www.bankeiran.ir
بانک اطلاعات اصناف ایران