بازگشت به صفحه انتخاب صنف
بازگشت به صفحه قبلی
اگهی در صنف " شرکت های صنعتی " می باشد

آبکاری و پرداختکاری استیکی
 
مدیریت  :    آقای علی استیکی
فعالیت :
نیکل براق – نیکل ساتین

توضیحات :تلفن های تماس :
0313-7656973
موبایل :
09138012707
 
فکس :
 
نشانی :
اصفهان - خیابان کهندژ - کیلومتر اول محلّه مهدیهبانک اطلاعات مشاغل ایران

 
www.bankeiran.ir
بانک اطلاعات اصناف ایران