بازگشت به صفحه انتخاب صنف
بازگشت به صفحه قبلی
اگهی در صنف " آموزشگاه های زبانهای خارجه " می باشد

آموزشگاه زبان و هنرستان فنی و حرفه ای و کارودانش نور حکمت
 
مدیریت  :    خانم طباطبایی
فعالیت :
هنرستان فنی و حرفه ای و کارودانش نور حکمت - سال اول عمومی- سال دوم و سوم فنی و حرفه ای نقشه کشی و معماری کامپیوتر حسابداری گرافیک - سال دوم و سوم کارودانش - طراحی معماری گرافیک کامپیوتری - گردشگری - پیش دانشگاهی هنر

توضیحات :تلفن های تماس :
0313-2368535-2336387
موبایل :
 
فکس :
 
نشانی :
اصفهان - انتهای خ شمس آبادی - روبروی برج جهان نما - کوی سرلتبانک اطلاعات مشاغل ایران

 
www.bankeiran.ir
بانک اطلاعات اصناف ایران