بازگشت به صفحه انتخاب صنف
بازگشت به صفحه قبلی
اگهی در صنف " پوشاک " می باشد

بالنو
 
مدیریت     بینایی
فعالیت
Balno
نمایندگی انحصاری در استان اصفهان- پوشاک ، کیف ، کفش
Balno
Samuel & Kevin

توضیحاتتلفن های تماس
0313-6671386
موبایل
 
فکس
 
نشانی
اصفهان - مجتمع پارک - زیرزمین اول 319بانک اطلاعات مشاغل ایران

 
www.bankeiran.ir
بانک اطلاعات اصناف ایران