بازگشت به صفحه انتخاب صنف
بازگشت به صفحه قبلی
اگهی در صنف " شرکت های صنعتی " می باشد

اجر قپانچی
 
مدیریت     اقای حسین و محمد حسین قپانچی
فعالیت
تیغه:20*20*10
تیغه:20*20*15
اجرنما:5*5/9*19

توضیحاتتلفن های تماس
03125836342-3-03125836341-09131188493-09131181621
موبایل
 
فکس
 
نشانی
اصفهان - جاده دولت اباد - کیلو متر 8 - جاده قپانچی - انتهای جاده - اجر قپانچیبانک اطلاعات مشاغل ایران

 
www.bankeiran.ir
بانک اطلاعات اصناف ایران