بازگشت به صفحه انتخاب صنف
بازگشت به صفحه قبلی
اگهی در صنف " رستوران ، فست فود ، کبابی " می باشد

کباب بریان و رستوران عشایر – اصفهان
 
مدیریت  :    آقایان طباخیان – محققیان – عرفانی
فعالیت :
شعبه اول(کباب و بریان ): اصفهان – خیابان آتشگاه – مقابل بانک مسکن
031-37719993 - 09132294640
شعبه دوم(کباب و بریان ): اصفهان – خیابان امام خمینی – جنب روگذر شاپور – مقابل خیابان دانش – اصفهان
031-33867911 - 09131117498
شعبه سوم (رستوران ):اصفهان – خیابان آتشگاه - مقابل بانک صادرات – اصفهان
031-37716534 - 031-37727888
شعبه چهارم(کباب و بریان) : اصفهان – خیابان نشاط – جنب کوچه24(سیدالعراقین ) – اصفهان
031-32207123 - 031-32207122


توضیحات :تلفن های تماس :
031-33867911-2
موبایل :
 
فکس :
 
نشانی :
شعبه اول(کباب و بریان ): اصفهان – خیابان آتشگاه – مقابل بانک مسکن
031-37719993 - 09132294640
شعبه دوم(کباب و بریان ): اصفهان – خیابان امام خمینی – جنب روگذر شاپور – مقابل خیابان دانش – اصفهان
031-33867911 - 09131117498
شعبه سوم (رستوران ):اصفهان – خیابان آتشگاه - مقابل بانک صادرات – اصفهان
031-37716534 - 031-37727888
شعبه چهارم(کباب و بریان) : اصفهان – خیابان نشاط – جنب کوچه24(سیدالعراقین ) – اصفهان
031-32207123 - 031-32207122بانک اطلاعات مشاغل ایران

 
www.bankeiran.ir
بانک اطلاعات اصناف ایران